Verb ที่ไม่มีการผัน (เพื่อที่จะ)

บทที่ 1 Grammar

1.1 เพื่อที่จะ

to / in order to / so as to …+ verb ช่องที่ to ( คือ v ที่ยังไม่มีการผัน คือ ยังไม่เติม s,es ,ed, ing )

They live with her parents to / in order to / so as to save money.

My sister went to the post office in order to buy stamps.

ในงานเขียนส่วนใหญ่จะใช้ขึ้นต้นประโยคก็ได้ เช่น

In order to save money, she live with her parents.

ส่วน so as to ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ อาจารย์บางคนบอกว่าเวลาใช้เเล้วเหมือนคนโบราณ

บางคนอาจจะเคยเห็นว่ามีการใช้ For เพื่อบอกวัตถุประสงค์ สามาถใช้ได้เช่นกันตามหลักนี้

For + Noun

My sister went to the post office for stamps.

1.2 เพื่อที่จะไม่

in order not to / so as not to + V1

สังเกตุว่าจะไม่มีการใช้ not + to

We took an ambrella in order not to / so as not to get wet.

* มีหลายคนสงสัยว่า wet ซึ่งเป็น adj ตามหลักเเล้วจะต้องตามหลัง v. to be เเล้วไงมาตาม get ได้ เก็บความสงสัยเอาไว้วันหลังจะบอก

1.3 เพื่อว่า

in order that / so that + subject + helping verb. + V1

I always send Chrismas cards early in order that / so that they will arrive on time

โปรดสังเกตเเละจดจำให้ดี ว่า ตัวอย่างนี้ มีสองประโยคเชื่อมกันอยู่ เเตประธานเป็นคนละคนกัน

4. so + ( adj/adv ) + that + S +V ..มากเสียจนกระทั่ง
I was so tired last night that I fell asleep at dinner. ( adj )
She talks so softly that the other students can’t hear her. ( adv )
5. so +1. many/few + pl.cn +that +S +V..มากเสียจนกระทั่ง
+2. much/little + si.uc +
pl.cn=plural countable noun
si.un= singular uncountable noun
He is taking so many classes that he has no time to sleep.
He is so tired that he cannot do his homework.
6.such (a) +adj +Noun +that +S+V…มากเสียจนกระทั่ง

It was such an essy test that most of students got A
7. too + (adj/adv) +to-infinitive (v ไม่ผัน). มากเกินไปที่จะ
My grandfather is too old to drive a car ( adj)
He drives too slowly to pass the test ( adv)
8. ( adj/adv ) + enough ( for s/n) + to-inf….เพียงพอที่จะ
He drives well enough to pass the test……( for s/n) จะมีหรือไม่มีก็ได้
The coffee is finally cool enough for my guest to drink.
enough + Noun + (for s/n ) + to-inf.
He doesn’t have enough money to buy a car
There wasn’t enough time to finish the test
สำหรับ เรื่องใน กลุ่มที่หนึ่งเรื่อง……การบอกวัตถุประสงค์ ก็มีอยู่หลักๆ 8 หัวข้อ…….บางคนอาจสงสัยว่าทำไมมีอยู่เเค่นี้ เวลาเรียนมันมีตั้งเยอะเเยะ เป็นสิ่งที่ดีที่เราจะหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อให้มีความรู้ที่ลึกซึ้ง เเละใช้ภาษาได้อย่างหลากหลายมากขึ้นที่สรุปมาให้เเค่ 8 หัวข้อเพราะเป็นหัวข้อที่ใช้บ่อยเเละใช้อยู่ทุกวัน เราสามารถทดลองได้ ด้วยการหยิบบทความในหนังสือพิมพ์ มาอ่านดู เเล้วนับดูว่ามีโครงสร้างประโยคเเบบนี้ อยู่จำนวนเท่าไรในหนึ่งหน้า เราอาจจะเเปลกใจก็ได้ ส่วนใหญ่ในการพูดเเละการเขียนผมก็จะใช้ประโยคตามโครงสร้างเหล่านี้ โดยการหาคำมาเติมเเล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆ ตามสถานการณ์ ขอสารภาพ ทั้ง 8 โครงสร้างนี้ผมยังไม่เคยใช้ครบเลยโดยเฉพาะการอ่านบางครั้งเราไม่รู้ความหมาย ของคำศัพท์ เเต่เราเห็นโครงสร้างประโยค เราก็พอจะคาดเดาได้ว่าเข้าต้องการบอกอะไรเรา

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: